Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Ngày cập nhật : 30-09-2021

1/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III/2021.
2/ ĐỒNG CHÍ PHẠM MINH TẤN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY KRÔNG BÚK.
3/ ĐỒNG CHÍ Y BIÊN NIÊ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY KRÔNG BÔNG.
4/ HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
5/ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN LẮK.
6/ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KRÔNG BÔNG.
7/ LÃNH ĐẠO UBND TỈNH THAM QUAN THỰC TẾ DỰ ÁN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN CƯ MGAR.
8/ LÃNH ĐẠO UBND TỈNH ĐẮK LẮK TẶNG QUÀ, CHÚC THỌ NGƯỜI CAO TUỔI.
9/ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
10/ TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 47 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2.
11/ PHÁT HIỆN BÃI TẬP KẾT GỖ LẬU TRONG TRUNG TÂM BẢO TỒN VOI.
12/ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.
13/ TIN THẾ GIỚI.
14. DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202