Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Ngày cập nhật : 05-10-2021

1/ UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XUẤT, NHẬP KHẨU.
2/ THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 9/2021
3/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 58 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
4/ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.
5/ CÔNG AN ĐẮK LẮK GÓP SỨC HỖ TRỢ HÀNG VẠN NGƯỜI DÂN VỀ QUÊ TRÁNH DỊCH.
6/ HỖ TRỢ CÀI ĐẶT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ CHO NGƯỜI DÂN.
MỤC: TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.
7/ ĐẮK NÔNG 6.200 HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ ỨNG DỤNG ĐẠT HIỆU QUẢ.
8/ NINH THUẬN TIẾP TỤC ĐÓN 3.448 CÔNG DÂN TỪ CÁC TỈNH PHÍA NAM VỀ QUÊ.
9/ KHÁNH HÒA TĂNG TỐC HOÀN THÀNH BAO PHỦ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO NGƯỜI DÂN.
10/ TIN THẾ GIỚI.
11/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202