Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Ngày cập nhật : 06-10-2021

1/ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BUÔN HỒ MỞ RỘNG LẦN THỨ 11.
2/ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ MGAR LẦN THỨ 7- KHÓA IX.
3/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 12 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
4/ HỖ TRỢ 1.800 NGƯỜI ĐI BỘ TỪ CÁC TỈNH THÀNH PHÍA NAM VỀ CÁC TỈNH PHÍA BẮC.
5/ HUYỆN BUÔN ĐÔN TIẾP NHẬN CÔNG DÂN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
6/ PHẤN ĐẤU ĐƯA 10 NÔNG SẢN CHỦ LỰC LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.
7/ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG.
8/ LỜI THÚ NHẬN CỦA 3 NGƯỜI MÓC NỐI VỚI PHẢN ĐỘNG FULRO.
9/ CÔ GÁI DÂN TỘC NÙNG VƯỢT KHÓ TRỞ THÀNH THỦ KHOA.
10/ KHỞI NGHIỆP: TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TRONG MÙA DỊCH.
11/ TIN THẾ GIỚI.
12/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Trang 1 trong tổng số 199