Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Ngày cập nhật : 07-10-2021

1. HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ III/2021
2. HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK QUÝ III/2021
3. UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 9/2021
4. CÔNG ĐIỆN CỦA UBND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO, MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN
5. TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA COVID - 19 CHO CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TRONG TỔ CHỨC TÔN GIÁO
6. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK GÓP Ý CÁC DỰ THẢO LUẬT
7. HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ III NĂM 2021
8. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 24 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
9. PHÁT HIỆN CÁC VỤ KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN GỖ TRÁI PHÉP
10. ĐẮK LẮK HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
11. XÃ EA KUÊH, HUYỆN CƯ MGAR GỠ KHÓ ĐỂ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI
12. TIN THẾ GIỚI
13. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202