Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2021
Ngày cập nhật : 11-10-2021

1/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XIII.
2/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 62 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
3/ GẦN 2.500 HỘ KINH DOANH NỘP HỒ SƠ NHẬN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68 CỦA CHÍNH PHỦ.
4/ ĐƯA ỨNG DỤNG VSSID - BẢO HIỂM SỐ ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN TỪNG THÔN, BUÔN.
5/ QUAN TÂM TIÊM VẮC XIN CHỐNG DỊCH COVID- 19 CHO CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC CÁC TÔN GIÁO.
6/ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN VỀ QUÊ TRÁNH DỊCH.
MỤC: THỜI SỰ NÔNG NGHIỆP.
7/ NÔNG DÂN THU HOẠCH TRÊN 118.200 HA CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU 2021.
8/ ĐẮK LẮK GIEO TRỒNG 34.599 HA CÂY TRỒNG VỤ THU ĐÔNG 2021.
9/ GIA TĂNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN GIA SÚC.
10/ CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH TRỒNG MỚI ĐƯỢC GẦN 1.000 HA RỪNG.
11/ GÍA THỨC ĂN CHĂN NUÔI TĂNG, NÔNG DÂN GẶP KHÓ KHĂN.
12/ TIN THẾ GIỚI.
13/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/7/2021

Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/7/2021

Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/7/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2021
Trang 5 trong tổng số 202