Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2021
Ngày cập nhật : 06-12-2021

1/ PHIÊN TOÀN THỂ DIỄN ĐÀN CẤP CAO THƯỜNG NIÊN VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0.
2/ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ 11.
3/ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ.
4/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 127 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID 19.
5/ CHẤN CHỈNH NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ.
6/ ĐẮK LẮK CÓ 12 DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT.
7/ TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM.
8/ CHƯƠNG TRÌNH SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO HỌC SINH NGHÈO.
9/ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HOẠT ĐỘNG CẦM CHỪNG.
10/ XÃ EA PHÊ, HUYỆN KRÔNG PẮC ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI.
11/ TIN THẾ GIỚI.
12/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2021
Trang 1 trong tổng số 202