Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 21/9/2020
Ngày cập nhật : 21-09-2020

1. Tháng 11/2020 sẽ công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh”.
2. Đắk Lắk phấn đấu hết năm 2020 sẽ hoàn thiện, nâng cấp 27 sản phẩm OCOP.
3. Xây dựng 16 công trình thanh niên về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
4. Thị xã Buôn Hồ triển khai đầu tư xây dựng 305 hạng mục công trình.
5. Khoanh nợ thuế cho người nộp thuế.
6. Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã ở huyện Cư Mgar.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 20/9/2020
Bản tin sáng ngày 19/9/2020
Bản tin sáng ngày 18/9/2020
Bản tin sáng ngày 17/9/2020
Bản tin sáng ngày 16/9/2020
Bản tin sáng ngày 15/9/2020
Bản tin sáng ngày 29/9/2020
Bản tin sáng ngày 13/9/2020
Bản tin sáng ngày 12/9/2020
Bản tin sáng ngày 11/9/2020
Bản tin sáng ngày 10/9/2020
Bản tin sáng ngày 9/9/2020
Bản tin sáng ngày 8/9/2020
Bản tin sáng ngày 7/9/2020
Bản tin sáng ngày 6/9/2020
Bản tin sáng ngày 5/9/2020
Bản tin sáng ngày 4/9/2020
Bản tin sáng ngày 3/9/2020
Bản tin sáng ngày 2/9/2020
Bản tin sáng ngày 1/9/2020
Bản tin sáng ngày 31/8/2020
Trang 1 trong tổng số 130