Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 24/9/2020
Ngày cập nhật : 24-09-2020

1. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk bàn giao tài liệu thu nhận được sau chiến tranh.
2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk  bế mạc lớp học tiếng Ê Đê.
3. Năm học 2020-2021 Đắk Lắk phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
4. Huyện Krông Búk có trên 10.000 xe máy kéo nhỏ.
5. Ngành thuế Đắk Lắk thực hiện nhiều giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu.
6. Tin thế giới.


Trang 130 trong tổng số 132