Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 16/10/2020
Ngày cập nhật : 16-10-2020

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
2. Cục hải quan Đắk Lắk thu ngân sách tăng so với cùng kỳ năm 2019.
3. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch Đắk Lắk  tiếp tục kích cầu du lịch sau dịch Covid-19.
4. Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh ở huyện Ea Súp.
5. Bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh.
6. Niềm tin từ thành công  đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 15/10/2020
Bản tin sáng ngày 14/10/2020
Bản tin sáng ngày 13/10/2020
Bản tin sáng ngày 12/10/2020
Bản tin sáng ngày 11/10/2020
Bản tin sáng ngày 10/10/2020
Bản tin sáng ngày 9/10/2020
Bản tin sáng ngày 8/10/2020
Bản tin sáng ngày 7/10/2020
Bản tin sáng ngày 6/10/2020
Bản tin sáng ngày 5/10/2020
Bản tin sáng ngày 4/10/2020
Bản tin sáng ngày 3/10/2020
Bản tin sáng ngày 2/10/2020
Bản tin sáng ngày 1/10/2020
Bản tin sáng ngày 30/9/2020
Bản tin sáng ngày 29/9/2020
Bản tin sáng ngày 28/9/2020
Bản tin sáng ngày 27/9/2020
Bản tin sáng ngày 26/9/2020
Bản tin sáng ngày 25/9/2020
Trang 1 trong tổng số 128