Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 25/10/2020
Ngày cập nhật : 25-10-2020

1. Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. UBND huyện MĐrắk triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
3. Triển khai chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha, làm mẹ tại Đắk Lắk.
4. Đắk Lắk ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.
5. Đắk Lắk hiện có gần 515.000 ha rừng.
6. Cấp 26 bộ chiêng cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
7. Hiệu quả bước đầu ứng dụng họp trực tuyến với cấp xã ở Cư Mgar.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 24/10/2020
Bản tin sáng ngày 23/10/2020
Bản tin sáng ngày 22/10/2020
Bản tin sáng ngày 21/10/2020
Bản tin sáng ngày 20/10/2020
Bản tin sáng ngày 19/10/2020
Bản tin sáng ngày 18/10/2020
Bản tin sáng ngày 17/10/2020
Bản tin sáng ngày 16/10/2020
Bản tin sáng ngày 15/10/2020
Bản tin sáng ngày 14/10/2020
Bản tin sáng ngày 13/10/2020
Bản tin sáng ngày 12/10/2020
Bản tin sáng ngày 11/10/2020
Bản tin sáng ngày 10/10/2020
Bản tin sáng ngày 9/10/2020
Bản tin sáng ngày 8/10/2020
Bản tin sáng ngày 7/10/2020
Bản tin sáng ngày 6/10/2020
Bản tin sáng ngày 5/10/2020
Bản tin sáng ngày 4/10/2020
Trang 1 trong tổng số 128