Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 11/3/2021
Ngày cập nhật : 11-03-2021

1/ Khai mạc hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 – 2021.
2/ Bắt 1 đối tượng giết người trước quán nhậu.
3/ Tỉnh Đắk Lắk đã nhựa hóa, bê tông hoá được 96% đường tỉnh.
4/ Khuyến khích, hướng dẫn tổ chức sản xuất chăn nuôi theo quy trình VietGap.
5/ Đắk Lắk phấn đấu ít nhất 85% cơ sở Hội Phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
6/ Tăng cường quản lý khám sức khỏe trong bối cảnh dịch Covid-19.
7/ Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Krông Búk.
8/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 10/3/2021
Bản tin sáng ngày 9/3/2021
Bản tin sáng ngày 8/3/2021
Bản tin sáng ngày 7/3/2021
Bản tin sáng ngày 6/3/2021
Bản tin sáng ngày 5/3/2021
Bản tin sáng ngày 4/3/2021
Bản tin sáng ngày 3/3/2021
Bản tin sáng ngày 2/3/2021
Bản tin sáng ngày 1/3/2021
Bản tin sáng ngày 28/2/2021
Bản tin sáng ngày 27/2/2021
Bản tin sáng ngày 26/2/2021
Bản tin sáng ngày 25/2/2021
Bản tin sáng ngày 24/2/2021
Bản tin sáng ngày 23/2/2021
Bản tin sáng ngày 22/2/2021
Bản tin sáng ngày 21/2/2021
Bản tin sáng ngày 20/2/2021
Bản tin sáng ngày 19/2/2021
Bản tin sáng ngày 18/2/2021
Trang 1 trong tổng số 141