Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 18/8/2021
Ngày cập nhật : 18-08-2021

1. Kỳ họp thứ 2 HĐND Huyện Ea Kar khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Trao tặng đồ bảo hộ, khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch.
3. Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người ở Xã Vụ Bổn, Huyện KRông Pawsk.
4. Xử lý các đối tượng tụ tập ăn nhậu bất chấp chỉ thị 16.
5. Thị Trấn MĐRắk thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ.
6. Huyện KRông Bông nổ lực phòng, chống dịch COVID-19.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 17/8/2021
Bản tin sáng ngày 16/8/2021
Bản tin sáng ngày 15/8/2021
Bản tin sáng ngày 14/8/2021
Bản tin sáng ngày 13/8/2021
Bản tin sáng ngày 12/8/2021
Bản tin sáng ngày 11/8/2021
Bản tin sáng ngày 10/8/2021
Bản tin sáng ngày 9/8/2021


Bản tin sáng ngày 6/8/2021
Bản tin sáng ngày 5/8/2021
Bản tin sáng ngày 4/8/2021
Bản tin sáng ngày 3/8/2021
Bản tin sáng ngày 2/8/2021
Bản tin sáng ngày 1/8/2021
Bản tin sáng ngày 31/7/2021
Bản tin sáng ngày 30/7/2021
Bản tin sáng ngày 29/7/2021
Bản tin sáng ngày 28/7/2021
Trang 1 trong tổng số 138