Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 13/9/2021
Ngày cập nhật : 13-09-2021

1. TRIỆT XÓA ĐƯỜNG DÂY CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ LỚN.
2. NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
3. 8 THÁNG ĐẮK LẮK GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN GẶP KHÓ KHĂN.
4. GIAN NAN VẬN ĐỘNG HỌC SINH VÙNG SÂU TRỞ LẠI TRƯỜNG.
5. NHỮNG CHIẾN SĨ ĐẶC BIỆT TRÊN TRẬN TUYẾN CHỐNG DỊCH.
6. TIN THẾ GIỚI.


Trang 135 trong tổng số 136