Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 11/10/2021
Ngày cập nhật : 11-10-2021

1. TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN KHU PHONG TỎA TẠI XÃ EA KAO THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT.
2. GẦN 2500 HỘ KINH DOANH NỘP HỒ SƠ NHẬN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68 CỦA CHÍNH PHỦ.
3. ĐƯA ỨNG DỤNG VSSID BẢO HIỂM SỐ ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN TỪNG THÔN BUÔN.
4. KHỞI TỐ GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC CÁT TRÁI QUY ĐỊNH.
5.  LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN VỀ QUÊ TRÁNH DỊCH.
6. TUỔI TRẺ VÙNG BIÊN VƯỢT KHÓ KHỞI NGHIỆP.
7. TIN THẾ GIỚI.


Bản tin sáng ngày 10/10/2021
Bản tin sáng ngày 9/10/2021
Bản tin sáng ngày 8/10/2021
Bản tin sáng ngày 7/10/2021
Bản tin sáng ngày 6/10/2021
Bản tin sáng ngày 5/10/2021
Bản tin sáng ngày 4/10/2021
Bản tin sáng ngày 3/10/2021
Bản tin sáng ngày 2/10/2021
Bản tin sáng ngày 1/10/2021
Bản tin sáng ngày 30/9/2021
Bản tin sáng ngày 29/9/2021
Bản tin sáng ngày 28/9/2021
Bản tin sáng ngày 27/9/2021
Bản tin sáng ngày 26/9/2021
Bản tin sáng ngày 25/9/2021
Bản tin sáng ngày 24/9/2021
Bản tin sáng ngày 23/9/2021
Bản tin sáng ngày 22/9/2021
Bản tin sáng ngày 21/9/2021
Bản tin sáng ngày 20/9/2021
Trang 1 trong tổng số 136