Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 11/1/2022
Ngày cập nhật : 11-01-2022

1. TIẾP NHẬN 312 ĐƠN VỊ MÁU TẠI ĐIỂM ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK.
2. TẶNG 250 SUẤT QUÀ CHO CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG CAO SU VÀ NGƯỜI DÂN XÃ EA TIR HUYỆN EA HLEO.
3. XỬ LÝ NHÓM CHO VAY NẶNG LÃI VỚI LÃI SUẤT LÊN ĐẾN 365%/NĂM.
4. TRIỆT PHÁ SỚI ĐÁ GÀ ĂN TIỀN QUY MÔ LỚN.
5. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CƯ MGAR PHÁT ĐỘNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VƯỜN RAU HẠNH PHÚC.
6. CHỦ ĐỘNG CHĂM SÓC ĐÀN VẬT NUÔI PHỤC VỤ THỊ TRƯỜNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022.
7. TIN THẾ GIỚI.


Bản tin sáng ngày 10/1/2022
Bản tin sáng ngày 9/1/2022
Bản tin sáng ngày 8/1/2022
Bản tin sáng ngày 7/1/2022
Bản tin sáng ngày 6/1/2022
Bản tin sáng ngày 5/1/2022
Bản tin sáng ngày 4/1/2022
Bản tin sáng ngày 3/1/2022
Bản tin sáng ngày 2/1/2022
Bản tin sáng ngày 1/1/2022
Bản tin sáng ngày 31/12/2021
Bản tin sáng ngày 30/12/2021
Bản tin sáng ngày 29/12/2021
Bản tin sáng ngày 28/12/2021
Bản tin sáng ngày 27/12/2021
Bản tin sáng ngày 26/12/2021
Bản tin sáng ngày 25/12/2021
Bản tin sáng ngày 24/12/2021
Bản tin sáng ngày 23/12/2021
Bản tin sáng ngày 22/12/2021
Bản tin sáng ngày 21/12/2021
Trang 1 trong tổng số 140