Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2020
Ngày cập nhật : 27-10-2020

1. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Tập đoàn Lộc Trời.
2. Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020.
3. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Dự án đổi mới sáng tạo ngành cà phê.
4. Đắk Lắk là tỉnh có mức sinh cao so với mặt bằng chung của cả nước.
5. Nông dân thu hoạch gần 140.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
6. Các địa phương gieo trồng trên 40.900 ha cây trồng vụ Thu đông 2020.
7. 3.100 ha lúa Hè thu ở huyện Ea Súp bị ngập.
8. Đắk Lắk còn 3 xã, thị trấn có heo mắc dịch tả Châu Phi chưa qua 21 ngày.
9. Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ cao trong tái canh cà phê trồng xen cây ăn quả ở Đắk Lắk.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2020
Trang 1 trong tổng số 65