Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2020
Ngày cập nhật : 12-11-2020

1. Hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 11/2020.
2. Họp Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
3. Họp Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020    .
4. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau mưa bão.
5. Đắk Lắk khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 12.
6. Đắk Lắk khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
7. Gắn trách nhiệm đảm bảo ATGT, xử lý xe quá tải đến từng cơ sở.
8. Khởi nghiệp: Mô hình sản xuất giày cói mang văn hóa Tây Nguyên.
9. Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh: Hiến kế đẩy mạnh cải cách hành chính cấp huyện, xã.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2020
Trang 1 trong tổng số 65