Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Ngày cập nhật : 13-02-2021

1. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, chúc tết các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.
2. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, chúc tết huyện ủy, UBND huyện Ea Hleo.
3. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chào cờ đầu năm và dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sỹ.
4. Đường hoa và đường sách cà phê Buôn Ma Thuột thu hút khách du lịch.
5. Vốn chính sách mang mùa xuân no ấm đến với hộ nghèo.
6. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2021

Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/1/2021
Trang 1 trong tổng số 66