Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Ngày cập nhật : 16-02-2021

1. Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19.
2. Đắk Lắk học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 17/2/2021.
3. Giá thực phẩm ổn định.
4. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt hơn 331 triệu 900 nghìn USD.
5. Đắk Lắk tập trung các nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ.
6. Nông dân tưới nước đợt 1 cho cây cà phê.
7. Nông dân chăm sóc lúa Đông xuân 2020-2021.
8. Đắk Lắk cơ bản khống chế dịch tả heo Châu Phi.
9. Nông dân Đắk Lắk với mong ước đầu xuân.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2021

Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2021
Trang 1 trong tổng số 66