Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2021
Ngày cập nhật : 22-02-2021

1. Họp Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026.
2. Chuyển biến từ chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
3. Đắk Lắk có 120.000 héc ta được bà con sản xuất theo chuỗi liên kết cà phê bền vững.
4. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng kiên cố và chuẩn hóa.
5. Giá cà phê trong nước giảm nhẹ.
6. Giá tiêu tăng.
7. Sôi động thị trường vàng ngày vía thần tài.
8. Thị trường thực phẩm sau tết chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định.
9. Chiến sỹ quân hàm xanh làm theo lời Bác.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2021

Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2021
Trang 1 trong tổng số 66