Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2021
Ngày cập nhật : 23-02-2021

1. Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Các tổ chức tín dụng hỗ trợ tích cực hỗ trợ khách hàng.
3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.
4. Hiệu quả từ “Đề án cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông thôn, buôn tại các xã, buôn”.
5. Đảm bảo an toàn chăn nuôi sau tết.
6. Nông dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2020-2021.
7. Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô.
8. Giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk phấn đấu có khoảng 250 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.
9. Phát triển cà phê đặc sản, hướng đi mới cho nông dân.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2021

Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2021
Trang 1 trong tổng số 66