Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2021
Ngày cập nhật : 24-02-2021

1. Thường trực Thị ủy Buôn Hồ làm việc truwcjxax Ea Blang.
2. Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với các cơ quan, đơn vị.
3. Từ 80% đến 95% hàng hóa tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh là hàng Việt Nam.
4. Năm 2020, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế là 108.715 tỷ đồng.
5. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6. Công ty Cổ phần Ong mật Đắk Lắk đạt trên 10.000 tấn sản lượng mỗi năm.
7. Xuất khẩu đầu năm tại cảng Cửa Việt, Quảng Trị sôi động.
8. Đắk Nông gặp khó khăn khi hộ nhận khoán không thực hiện nghĩa vụ tài chính.
9. Thành phố Pleiku xử phạt hơn 214 triệu đồng các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID – 19.
10. Phú Yên chủ động các giải pháp học trực tuyến thời gian nghỉ học do dịch Covid-19.
11. Ngư dân hành nghề lưới chuồn Quảng Ngãi tính toán chuyển nghề.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2021

Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2021
Trang 1 trong tổng số 66