Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2021
Ngày cập nhật : 02-03-2021

1. UBND tỉnh Đắk Lắk họp phiên thường kỳ tháng 2/2021.
2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ huấn luyện và phát động thi đua năm 2021.
3. Huyện Krông Bông: bắt giữ 1 ô tô chở gỗ trái phép.
4. Huyện Ea Súp điều tra, xử lý các vụ vận chuyển lâm sản trái phép.
5. Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021.
6. Trường Đại học Tây Nguyên đẩy mạnh dạy học theo hình thức trực tuyến.
7. Đắk Lắk tập trung tưới nước đợt 2 cho cà phê.
8. Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm.
9. Diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 vượt kế hoạch đề ra.
10. Đắk Lắk khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ với giá trị cao.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2021
Trang 1 trong tổng số 66