Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2021
Ngày cập nhật : 04-03-2021

1. Cuối năm 2021, tỉnh Đắk Lắk trình chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
2. Tiềm năng thu ngân sách từ phát triển các dự án năng lượng tái tạo.
3. Hỗ trợ, hướng dẫn quyết toán thuế bằng hình thức trực tuyến.
4. Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ để thúc đẩy kinh tế phát triển.
5. Đề án “Bệnh viện Vệ tinh” góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh.
6. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ động hậu cần trong mùa dịch.
7. Khởi nghiệp với mô hình du lịch Homestay.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2021
Trang 1 trong tổng số 66