Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2021
Ngày cập nhật : 05-03-2021

1. Tọa đàm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ.
2. Bộ đội biên phòng Đắk Lắk quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.
3. Dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
4. Kế hoạch trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021 – 2030.
5. Vừa dạy học, vừa chủ động phòng chống dịch.
6. Xây dựng nông thôn mới: Thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2021
Trang 1 trong tổng số 66