Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Ngày cập nhật : 27-04-2021

1.  Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp tại huyện Cư Mgar.
2.  Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.
3.  Đắk Lắk là 1 trong 8 tỉnh được quy hoạch phát triển cà phê đặc sản Việt Nam.
4.  Năng suất thấp, giá giảm, người trồng điều thất thu.
5.  Chủ động giám sát, phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
6.  Tình trạng học sinh bỏ học ở huyện Krông Bông ngày càng gia tăng.
7.  Lực lượng CSGT Tỉnh Đắk Lắk đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ.
8.   Nông dân thu hoạch hơn 9.200ha cây trồng vụ đông xuân 2020-2021.
9.  Đắk Lắk còn 1 xã có dịch tả heo châu phi chưa qua 21 ngày.    
10. Bơ trái vụ giá cao    
11. Chương trình OCOP nâng tầm sản phẩm nông nghiệp Đắk Lắk.
12. Tin thế giới


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2021
Trang 1 trong tổng số 70