Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2021
Ngày cập nhật : 28-04-2021

1. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tại huyện Lắk.
2. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tại huyện Krông Bông.
3. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tại huyện Krông Búk.
4. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tại huyện Ea Kar.
5. Hội nghị tổng kết thực hiện đề án tiềm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ
6. Kon Tum tuần tra, truy quét, quản lý bảo vệ rừng trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.
7. 100% xã của Đăk Nông đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.
8. Quảng Ngãi tiêm đợt 1 vắc xin covid-19.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2021
Trang 1 trong tổng số 70