Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2021
Ngày cập nhật : 29-04-2021

1.  Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tại huyện Krông Năng.
2.  Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
3. Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.
4. HĐND huyện M’Drắk tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
6. Hiệu quả từ chương trình sản xuất kết hợp với bảo tồn tài nguyên và an sinh xã hội tại huyện Krông Năng.
7. Khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao.
9. Tin thế giới


Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2021
Trang 1 trong tổng số 70