Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2021
Ngày cập nhật : 07-05-2021

1. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
2. Hội nghị Tiếp xúc giữa cử tri huyện Krông Ana với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc với cử tri phường An Lạc, Thiện An và Đoàn Kết.  
4. Hội nghị với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lắk Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
5. Họp Hội đồng Giải, Hội đồng giám khảo và Tổ giúp việc Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
6. Đắk Lắk  nỗ lực thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp.
7. Xây dựng Nông thôn mới: Xã Ea Đar, huyện Ea Kar nỗ lực xây dựng nông thôn mới.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2021
Trang 1 trong tổng số 68