Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2021
Ngày cập nhật : 13-05-2021

1. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên biên giới tỉnh Đắk Lắk.
2. Một số người vẫn chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19.
3. Triển khai phương án cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phòng chống dịch.
4. Kinh tế tập thể cho khoảng 124 ngìn thành viên tham gia.
5. Đắk Lắk sẻ sáp nhập hai trường cao đẳng nghề.
6. Đắk Lắk vừa phòng chống dịch, vừa chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử.
7.Xu hướng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đắk Lắk.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2021
Trang 1 trong tổng số 70