Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2021
Ngày cập nhật : 15-05-2021

1. Đắk Lắk ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với Sars-Cov-2.  
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  
3. Hiến máu an toàn – không ngại COVID.
4. Hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện.
5. Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.  
6. Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp.         
7. Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử.    
9. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền trung.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/1/2021

1. Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý IV năm 2020.
3. UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Lắk.
4. Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 – 2020 và Quyết định số 281 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Khối thi đua số 6 của UBND tỉnh Đắk Lắk tổng kết hoạt động năm 2020.
v.v..

Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2021
Trang 6 trong tổng số 70