Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2021
Ngày cập nhật : 15-05-2021

1. Đắk Lắk ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với Sars-Cov-2.  
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  
3. Hiến máu an toàn – không ngại COVID.
4. Hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện.
5. Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.  
6. Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp.         
7. Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử.    
9. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền trung.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2020
Trang 8 trong tổng số 70