Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Ngày cập nhật : 10-09-2021

1. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY LẮK
2. ĐẮK LẮK GHI NHẬN 2 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 LÀ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI
3. ĐẮK LẮK THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19
4. TĂNG CƯỜNG QUÉT MÃ QR ĐỂ THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
5. KHÓ KHĂN CUNG ỨNG SÁCH GIÁO KHOA TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI
6. HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CƯ MGAR CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
7. TIN THẾ GIỚI
8. BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/8/2021
Trang 1 trong tổng số 79