Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Ngày cập nhật : 11-09-2021

1. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY ĐẮK LẮK HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÚC TIẾN TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG TÌNH DỊCH COVID-19
2. UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG VÀ VNPT ĐẮK LẮK KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025
3. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 26 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID - 19
4. TỈNH ĐẮK LẮK PHẤN ĐẤU GIAI ĐOẠN 2021-2030 NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐẠT TỐC ĐỘ BÌNH QUÂN 9-10%
5. KHOẢNG 80.000 NGƯỜI DÂN TUY HÒA ĐƯỢC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID - 19
6. KHÁNH HÒA BỔ SUNG THÊM 150.000 LIỀU VẮC XIN VERO CELL CHO CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
7. 100% XÃ, THỊ TRẤN TẠI HUYỆN ĐẮK RLẤP THÀNH LẬP ĐỘI SHIPPER 0 ĐỒNG
8. THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN TĂNG VÙNG XANH, GIẢM NGUY CƠ CAO TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH
9. TIN THẾ GIỚI
10. BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/8/2021
Trang 1 trong tổng số 79