Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Ngày cập nhật : 14-09-2021

1. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY MĐRẮK.
2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK KIỂM TRA CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN MĐRẮK.
3. UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
4. SỞ GTVT ĐẮK LẮK CHO PHÉP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HOẠT ĐỘNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG.
5. THỜI SỰ NÔNG NGHIỆP.
6. ĐẮK LẮK THU HOẠCH 41.000 HA CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2021.
7. HÀNG TRĂM HA LÚA BỊ NGẬP ÚNG NGHIÊM TRỌNG DO MƯA KÉO DÀI.
8. NÔNG DÂN GIEO TRỒNG 6.000 HA CÂY TRỒNG VỤ THU ĐÔNG NĂM 2021.
9. BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN ĐÀN GIA SÚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP.
10. TIN THẾ GIỚI.
11.  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2021
Trang 1 trong tổng số 78