Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25




Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Ngày cập nhật : 19-09-2021

1. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 77 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID - 19
2. TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19
3. THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THU NGÂN SÁCH
4. TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN VẬT NUÔI
5. THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
MỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮK LẮK GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, BẢN SẮC:
6. ĐẮK LẮK TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII
7. TIN THẾ GIỚI
8. TIÊU ĐIỂM THẾ GIỚI
9. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2021
Trang 1 trong tổng số 78