Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Ngày cập nhật : 20-09-2021

1: ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 23 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID – 19.
2: CHÚ TRỌNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC HỢP TÁC XÃ.
3: NHIỀU NỘI DUNG HỖ TRỢ THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.
4: HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI.
THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA
5: CÀ PHÊ  TRONG NƯỚC TĂNG 400 – 600 ĐỒNG/KG
6: GIÁ TIÊU TĂNG NHẸ
7: GIÁ SẦU RIÊNG TĂNG TRỞ LẠI
8: THỊ TRƯỜNG MÁY TÍNH CHÁY HÀNG THIẾU HỤT MÁY TÍNH GIÁ BÌNH DÂN.
9: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:TĂNG GIA SẢN XUẤT, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ
10:TIN THẾ GIỚI
11:BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2021
Trang 1 trong tổng số 76