Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Ngày cập nhật : 22-09-2021

1:  ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY EA SÚP.
2:  ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI XUÂN THIỆN – EA SÚP.
3:  THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐẮK LẮK THĂM, TẶNG QUÀ TẠI HUYỆN KRÔNG BÚK.
4:  BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI THỊ XÃ BUÔN HỒ VÀ HUYỆN KRÔNG BÚK.
5:  ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 9 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2.
6:  ĐẾN 30-9-2021 ĐẢM BẢO TỶ LỆ GIẢI NGÂN TỐI THIỂU 60% KẾ HOẠCH VỐN ĐÃ ĐƯỢC GIAO TỪ ĐẦU NĂM 2021.
TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
7:  DOANH THU CÁC DỰ ÁN TẠI CÁC KHU  CÔNG NGHIỆP ĐẮK NÔNG ƯỚC ĐẠT 3.000 TỶ ĐỒNG.
8: THÀNH PHỐ KON TUM TRỒNG GẦN 900HA RỪNG.
9: TIN THẾ GIỚI.
10. DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76