Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Ngày cập nhật : 30-09-2021

1: BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUÂN KHU 5 LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK.
2: ĐỒNG CHÍ PHẠM MINH TẤN – PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KRÔNG NĂNG.
3: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QH TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN MĐRẮK.
4: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KRÔNG PẮC.
5: GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
6: ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 39 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2.
7: ĐẮK LẮK ĐƯỢC GIAO HƠN 25.000 TỶ ĐỒNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.
8: TIN THẾ GIỚI
9: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76