Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2021
Ngày cập nhật : 02-10-2021

1. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KRÔNG ANA
2. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TRÌNH ĐÊ BAO TẠI HUYỆN KRÔNG ANA
3. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 46 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
4. ĐẮK LẮK TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG LƯU ĐỘNG VẮC XIN PHÒNG COVID - 19
5. ĐẮK LẮK CHO PHÉP CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TEST NHANH SARS-COV-2 CÓ THU PHÍ
TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
7. NINH THUẬN KHÔNG TỔ CHỨC LỄ HỘI KATÊ NĂM 2021 ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
8. BÌNH ĐỊNH NỖ LỰC KHẮC PHỤC CẢNH BÁO CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP
9. NGUY CƠ CHÁY NỔ NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở QUẢNG NGÃI
10. TIN THẾ GIỚI
11. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76