Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2021
Ngày cập nhật : 04-10-2021

1. TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP NHẬN CÔNG DÂN TỪ CÁC TỈNH PHÍA NAM.
2. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 7 CA MẮC COVID - 19.
3. UBND TỈNH ĐẮK LẮK YÊU CẦU CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN KHÔNG TỰ Ý DI CHUYỂN VỀ QUÊ.
4. TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TP.BMT ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG 100% PHƯƠNG TIỆN.
MỤC THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA
5. GIÁ CÀ PHÊ TĂNG
6. GIÁ TIÊU ỔN ĐỊNH
7. GIÁ GAS TĂNG MẠNH
8. GIÁ HEO HƠI GIẢM SÂU, NGƯỜI NUÔI GẶP KHÓ KHĂN
9. HỌC TẬP TINH THẦN ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
10. TIN THẾ GIỚI
11. DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76