Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2021
Ngày cập nhật : 05-10-2021

1/ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐẮK LẮK.
2/ UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP VỀ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN CÔNG DÂN TRỞ VỀ TỪ CÁC TỈNH PHÍA NAM.
3/ UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XUẤT, NHẬP KHẨU.
4/ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT THĂM, TẶNG QUÀ CHỐT KIỂM SOÁT PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ KHU CÁCH LY TẬP TRUNG.
5/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 14 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
MỤC: THỜI SỰ NÔNG NGHIỆP.
6/ ĐẮK LẮK GIEO TRỒNG 27.000 HA CÂY TRỒNG VỤ THU ĐÔNG 2021.
7/ ĐẮK LẮK CÓ 25 XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI CHƯA QUA 21 NGÀY.
8/ GIA TĂNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN ĐÀN GIA SÚC.
9/ CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH ĐẮK LẮK TRỒNG ĐƯỢC 960 HA RỪNG.
10/ HUYỆN CƯ KUIN PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI THỎ NEWZEALAND.
11/ TIN THẾ GIỚI.
12/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76