Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2021
Ngày cập nhật : 09-10-2021

1. CHÍNH PHỦ ĐỒNG Ý ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
2. ĐẮK LẮK RA MẮT SÀN NÔNG SẢN TRỰC TUYẾN
3. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 42 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
4. ĐẮK LẮK CHỦ ĐỘNG TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ CÔNG DÂN TRỞ VỀ TỪ CÁC TỈNH PHÍA NAM
MỤC TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
5. KONTUM: HƠN 16.000 LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116 CỦA CHÍNH PHỦ
6. GIAN NAN ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRÁNH DỊCH
7. NINH THUẬN SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG MƯA LŨ NĂM 2021
8. TIN THẾ GIỚI
9. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76