Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Ngày cập nhật : 26-10-2021

1: HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  ĐẮK LẮK SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2021.
2: HỘI NGHỊ SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2021, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2021 – 2022.
3: ĐẮK LẮK TIẾP TỤC GHI NHẬN THÊM NHIỀU TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2 TẠI CỘNG ĐỒNG.
4: THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ XỬ LÝ KHI DỊCH BÙNG PHÁT.
5: CHỦ ĐỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG NHÂN LỰC THU HÁI CÀ PHÊ TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID-19.
6: ĐẮK LẮK CẤP PHÉP CHO DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DA.
7: TRIỂN VỌNG DU LỊCH CÀ PHÊ
8: TIN THẾ GIỚI
9: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2021
Trang 1 trong tổng số 76