Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Ngày cập nhật : 06-11-2021

1. LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG
2. HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ
3. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THƯỜNG KỲ
4. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 37 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
5. DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ EA NAM, HUYỆN EA HLEO VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI
6. ĐẮK LẮK BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "BUÔN MA THUỘT" ĐỐI VỚI CÀ PHÊ ROBUSTA
7. 7 DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TẠI NINH THUẬN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI 100%
8. QUẢNG NGÃI KHAI BÁO Y TẾ BẰNG MÃ QR TRÊN ỨNG DỤNG PC-COVID
9. KHÁNH HÒA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO NGHỊ QUYẾT 116
10. TIN THẾ GIỚI
11. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2021
Trang 1 trong tổng số 79