Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Ngày cập nhật : 08-11-2021

1. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 99 CA MẮC COVID-19.
2. PHÁT HIỆN THÊM 65 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 QUA LẤY MẪU XÉT NGHIỆM DIỆN RỘNG TẠI TP BUÔN MA THUỘT.
3. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 1 TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO MẮC COVID-19.
4. HƯỚNG DẪN VỀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH VÀ PHỤC HỒI SẢN XUẤT TẠI CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP.
5. ĐẮK LẮK ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO.
6. CẢNH BÁO TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG VỤ MÙA THU HOẠCH CÀ PHÊ.
7. CÔNG AN HUYỆN KRÔNG PẮC THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC.
8. TIN THẾ GIỚI.
9. DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2021
Trang 1 trong tổng số 79