Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2021
Ngày cập nhật : 10-11-2021

1/ QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19.
2/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 17 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
3/ THÊM 2 TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK.
4/ ĐẢM BẢO THÔNG SUỐT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH.
5/ ĐẮK LẮK TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM.
6/ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẮK LẮK PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2022, 100% HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở MỨC ĐỘ 4.
MỤC: TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.
7/ QUẢNG NAM CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP VẬN HÀNH THỦY ĐIỆN PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI.
8/ BÌNH ĐỊNH SẴN SÀNG GIAO ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀO KCN BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH.
9/ PHÚ YÊN RÀ SOÁT, TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG HỌC TẬP.
10/ TIN THẾ GIỚI.
11/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Trang 1 trong tổng số 78