Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2021
Ngày cập nhật : 12-11-2021

1/ KHAI MẠC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021.
2/ TỪ NGÀY 12/11, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TIẾP TỤC YÊU CẦU NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN, UỐNG CHỈ ĐƯỢC BÁN MANG VỀ.
3/  ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 24 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2.
4/ HUYỆN MĐRẮK LẦN ĐẦU TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 BẰNG XE CHUYÊN DỤNG.
5/ NGĂN CHẶN MẦM BỆNH TỪ RÁC THẢI Ở CÁC KHU CÁCH LY.
6/ CẦN NHANH CHÓNG KHẮC PHỤC ĐƯỜNG ĐẦU CẦU CƯ PĂM.
7/ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:  ĐẮK LẮK NỖ LỰC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NHÀ Ở TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
8/ TIN THẾ GIỚI.
9/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Trang 1 trong tổng số 78