Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2021
Ngày cập nhật : 19-11-2021

1. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LẦN THỨ 30
2. LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO ƯU TÚ", "HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA" VÀ KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY THÀNH LẬP "NHÀ GIÁO VIỆT NAM"
3. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 11 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
4. ĐẮK LẮK RA MẮT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÝ IV NĂM 2021
5. KHÔNG SỬ DỤNG TÚI NI LÔNG KHÓ PHÂN HỦY VÀ SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN TRONG CÁC KHU DU LỊCH, KHÁCH SẠN
6. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐẮK LẮK MỜI CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA "HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2021"
7. QUAN TÂM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO
8. CƯ MGAR PHẤN ĐẤU ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI TRƯỚC KẾ HOẠCH
9. TIN THẾ GIỚI
10. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2021
Trang 1 trong tổng số 78