Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2021
Ngày cập nhật : 20-11-2021

1. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI, GIAI ĐOẠN 2017-2021
2. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY ĐẮK LẮK THĂM TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
3. UBND TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ VỀ QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
4. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI THỊ XÃ BUÔN HỒ VÀ CÁC HUYỆN EA HLEO, KRÔNG BÚK, KRÔNG NĂNG, M ĐRẮK
5. LỄ KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
6. ĐẮK LẮK GHI NHẬN 13 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
7. CỤC HẢI QUAN ĐẮK LẮK CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
8. TIN THẾ GIỚI
9. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2021
Trang 1 trong tổng số 78